Iedereen krijgt ermee te maken.

Ouderen met dementie vormen een steeds groter onderdeel van onze samenleving. Het een enorme impact op het leven!

Dementie wordt veroorzaakt door een hersenziekte. Er zijn meer dan 50 verschillende oorzaken van dementie. Allen tasten ze geleidelijk de hersenen aan. Ze zorgen voor een toenemende achteruitgang in het denken en handelen. Elke vorm wordt gekenmerkt door een andere combinatie van symptomen.

Om connectie te blijven maken met iemand met dementie, is het belangrijk dat de omgeving zich kan verplaatsen in de leefwereld van degene met dementie.

Wat vertelt hij of zij ons? Het gaat daarbij niet om feiten, maar om gevoelens en de persoonlijke beleving van het leven.

De (thuis)zorgsituatie wordt complexer en veeleisender. Dit vraagt om aangepaste zorg en begeleiding

Bij Flora Expo

  • Neem je een kijkje in het leven van iemand die dementie heeft.
  • Je kunt zélf ervaren wat het is.
  • Hoe kan je als familie omgaan met de situatie voor het behoud van een fijn contact.