Bekijk hier de plattegronden van Flora

Dementie Experience
Flora experience  geeft op een toegankelijke manier inzicht over dementie, en is gratis toegankelijk.

  • Ervaar wat het is om dementie te hebben.
  • Kunnen we dementerenden helpen?
  • Wat kan jij doen om de kans op dementie te verminderen?

Je vindt de Flora experience – tijdens de Floriade 2022 – op de begane grond van woonzorgcentrum Flora bij de hoofdingang van het Floriade terrein.

Zorggroep Almere
Op 1 februari 2022 opent zorggroep Almere een nieuwe woonzorgroep voor patiënten met dementie: Flora. Deze innovatieve woonzorgroep komt bij de hoofdingang van het Floriade terrein en zal op een unieke manier de zintuigen van de bewoners prikkelen.

Middels het thema ‘Altijd Thuis’ staan persoonlijke interesses en opvattingen, sociale en culturele achtergrond en levensovertuiging centraal. Dit wordt vertaald naar een woonzorgcentrum waarbij binnen-en buitenruimtes in elkaar overlopen, gebruik van thema ruimtes en kleurgebruik.

Tijdens de ontwikkeling van Flora ontstond het idee om een unieke experience te ontwikkelen tijdens de Floriade.

Hiervoor is conceptbureau Styles Concepts ingeschakeld. Samen met professionals uit de zorg en toonaangevende wetenschappers is deze dementie experience ontwikkeld.

Flora – Zorggroep Almere
Vanaf 1 feb 2022 heeft Zorggroep Almere een nieuwe woonzorgroep voor patiënten met dementie geopend: Flora. Middels het thema ‘Altijd Thuis’ staan persoonlijke interesses en opvattingen, sociale en culturele achtergrond en levensovertuiging centraal. Dit wordt vertaald naar een woonzorgcentrum waarbij binnen-en buitenruimtes in elkaar overlopen, gebruik van thema ruimtes en kleurgebruik.

woonzorgcentrum flora

Woonzorgcentrum Flora is een prachtig project waarin alle kennis en ervaring die de Zorgaanbieder Zorggroep Almere heeft opgedaan met mensgerichte zorg, kan toepassen. Het doel is om de kwaliteit van leven van bewoners zo hoog mogelijk te maken. Op een unieke plek.

Zorgaanbieder Zorggroep Almere streeft ernaar om liefdevolle zorg te bieden en de eigen regie van bewoners zo maximaal mogelijk tot uiting te laten komen. Dat betekent een omslag in het denken van medewerkers, van de familie en bewoners zelf.
De professionals zijn ondersteunend aan de zorg van het netwerk van de bewoners. Een voorbeeld. “Als een buurvrouw iedere dinsdag naar de markt gaat met een toekomstige bewoner hoeft dit niet op te houden na de verhuizing.” Ook kent ze een situatie waarbij de dochter iedere ochtend met haar moeder ontbijt voordat ze naar haar werk gaat. Dat kan ook als moeder verhuisd is naar Flora. Natuurlijk kijken we goed of er sprake is van overbelasting van mantelzorgers. We zoeken samen naar de juiste ondersteuning. Hierbij betrekken we niet alleen het eerste aanspreekpunt maar ook de andere betrokken familieleden of vrienden.

Thuisbezoek
Alle toekomstige bewoners worden thuis bezocht, om een beeld te krijgen van hoe ze wonen en hoe hun leven er in de bekende thuissituatie uit ziet. 

Het doel van de bezoeken is een indruk te krijgen van hoe de ouderen nu leven, wat ze kunnen en  willen, wat zij fijn vinden om te doen en hoe hun netwerk eruit ziet. Ook kijken we samen waar eventuele knelpunten zitten en wat er aan hulp nodig is.

Met aandacht luisteren
Als mensen gaan verhuizen naar Flora, is het niet de bedoeling dat de zorgmedewerkers hun leven  overnemen. Bewoners blijven het leven leiden wat ze deden en waar zij zich prettig bij voelen. We maken kennis, luisteren rustig en met aandacht.
Zorgmedewerkers maken samen met het netwerk en de bewoner een ‘leefplan’. Als iemand wil blijven slapen, dan kan het. Als iemand zijn familielid liever zelf doucht, dan is het mogelijk.

Huisdieren welkom

Bewoners mogen eigen spullen en huisdieren meenemen. Daarbij letten de zorgmedewerkers wel of zorg voor dieren geborgd is en spullen voldoen aan de veiligheidseisen.

Het moet wel in overeenstemming met de wet- en regelgeving. Het gaat niet alleen om een fijne woon- en leefplek maar ook om een prettige werkplek. We willen dat medewerkers plezier hebben tijdens een werkdag. Als je zorg kunt geven zoals bewoners dat echt zelf willen; daar worden zorgmedewerkers blij van.

Eetgenoten
Er bevinden zich tuinkamers aan de gevel. Buiten komt een grote belevingstuin. De beplanting is zorgvuldig gekozen: ieder seizoen bloeien er bloemen en planten. De bewoners hebben goed zicht op  de tuin en op de gehele Floriade.

Er wordt volop gebruikt gemaakt van de omgeving. Er is contact met de Aeres school die tegenover het gebouw Flora ligt. De school heeft een biologische moestuin waar bewoners van Flora gebruik van mogen maken.  Ook is het de bedoeling dat scholieren in Flora kunnen werken als ‘eetgenoten’. Zij helpen met het bereiden van de maaltijd, eten zelf ook mee en assisteren bewoners. Ook kunnen zij na de maaltijd nog een ommetje maken met bewoners die dat willen of een praatje maken. Op dit moment doen scholieren onderzoek naar eetgewoonten van mensen met dementie. De resultaten zijn interessant voor Flora.

Slimme apotheek
Bij het ontwerp van het duurzame gebouw heeft de architect nagedacht hoe het gebouw zo laagdrempelig en uitnodigend mogelijk kan zijn. Ook voor bewoners moet het gebouw aantrekkelijk zijn. Flora kiest nadrukkelijk voor een open-deurbeleid voor de bewoners.

Mochten er bewoners zijn die wel zelfstandig naar buiten kunnen dan worden hier afspraken overgemaakt. Met hulp van technologie kunnen we makkelijker aansluiten op individuele wensen en mogelijkheden. Technologie kan professionals ondersteunen.

Als één van de eerste zorgorganisaties in Europa werkt Zorggroep Almere met Nexsys, een ‘slimme’ apotheek. De kast houdt de voorraad automatisch    bij en kan automatisch bestellen. Een andere belangrijke functie is dat de Nexsys automatisch de juiste medicatie voor een bewoner aangeeft. Deze automatische medicatiedispenser kan dus allerlei voorheen handmatige handelingen en checks rondom medicijnen vervangen. Dat scheelt medewerkers tijd en het maakt de medicatieverstrekking veiliger.

Leefmilieus
De woningen zijn ingedeeld in verschillende leefmilieus. Zo is er een groep voor mensen die behoefte  hebben aan ‘structuur’. Daar zijn bijvoorbeeld vaste tijdstippen voor bepaalde activiteiten.
Ook is er een groep voor mensen die wat meer behoefte hebben aan flexibiliteit, een ‘koesterend  leefmilieu.’ De medewerkers bewegen mee met het tempo van de bewoner.

Voor alle leefmilieu’s geldt dat de inrichting van de verdieping is aangepast aan het leefmilieu. Er is rekening gehouden met prikkelarme of juist een meer stimulerende activerende leefomgeving. Alles aangepast aan de behoefte van de bewoner.