Stichting
Samenleven met Dementie
info@flora-experience.com

Malus 220 
1325 WC Almere

Postadres:
Boeier 1 06
8242 CA Lelystad

KvK nummer: 83520724
BIC nummer: RABONL2U

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de expositie of de site? Dan kunt u het hier aan ons laten weten en nemen wij desgewenst contact met u op.

stichting

Over Stichting

De Stichting Samenleven met dementie is opgericht met het doel van voorlichting, informatie en educatie te verstrekken in woord en beeld om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten.

strategie

Samen met kennispartners uit de zorg en wetenschap bundelen we kennis en ervaring met als doel het creëren van een uniek informatiecentrum waar verschillende verhaallijnen (van de betrokkene, naaste omgeving/zorg en wetenschap) samen komen. De stichting samenleven met dementie ontwikkelt en exploiteert deze Flora experience tijdens de Floriade in 2022.

Doelstelling
Door het bundelen en delen van kennis en ervaring willen we op een wetenschappelijk verantwoorde wijze bijdragen aan een structurele verbetering van opvattingen en gedrag in de samenleving en zo een bijdrage leveren aan de verbetering van de positie van mensen met dementie in de samenleving.

bestuur

voorzitter
De heer A.J.J.M. Phiferons 
penningmeester
De heer R.P. Kusters 
secretaris
De heer O.J.G.M. Becx 

Beloningsbeleid
Alle financiële middelen zullen beschikbaar worden gesteld aan het ontwikkelen van middelen en het organiseren van activiteiten om de doelstellingen te realiseren. De stichting heeft geen winstoogmerk, bestuurders werken op vrijwillige basis. Medewerkers ontvangen een marktconform salaris.

RSIN-nummer 009395210
KVK-nummer 83520724

beleid

Stichting Samenleven met dementie is opgericht met het doel het verstrekken van voorlichting, informatie en educatie, in woord en beeld om bij te dragen aan het verbeteren van de participatie van mensen met dementie en hun naasten in de samenleving. We baseren ons hierbij altijd op erkend wetenschappelijk onderzoek, maar zoeken naar uitingen waardoor het voor alle betrokkenen inzichtelijk wordt gemaakt en concrete handvatten biedt.

Wij zullen initiatieven en samenwerkingsverbanden stimuleren en initiëren om bovenstaand doel te bevorderen.

Alle financiële middelen zullen beschikbaar worden gesteld aan het ontwikkelen van middelen en het organiseren van activiteiten om bovenstaande doelstellingen te realiseren. De stichting heeft geen winstoogmerk, bestuurders werken op vrijwillige basis.