steun als particulier

Flora Experience is een particulier gefinancierd expositie en ontvangt geen subsidie van de overheid. Wij zijn daarom voor een belangrijk deel afhankelijk van particuliere steun.

Elke vorm van steun wordt zeer gewaardeerd. Door jouw steun kunnen wij deze Expositie voortzetten en landelijke zoveel mogelijk tentoonstellingen voortzetten. Alle donaties, groot en klein, zijn welkom!

Je kunt ook steunen middels een nalatenschap en schenking.

Steun de expo door middel van een donatie
Stichting Samenleven met Dementie
Reknr NL82RABO 0376011416
te Huizen.